Lusterka samochodowe - wkłady lusterek, szkła lusterek
W koszyku
0 szt. 0,00 zł
  Katalog » Regulamin Moje konto    
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Informacje
Kontakt
Tel
507-102-555
Godziny działania sklepu
zamówienia mailowe 24H
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin


Sklep internetowy Motomikeza.pl, działający pod adresem
motomikeza.pl, prowadzony jest przez firmę Moto Mikeza Anita Turek-Zając, z siedzibą w Lublinie przy ul. Jutrzenki 16/146 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 81283, prowadzoną przez Prezydenta miasta Lublina, nr NIP 712-226-24-66, nr Regon 060016738.


I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.motomikeza.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.motomikeza.pl. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przysyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych towarów
  2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych na jakie ma być wystawiona Faktura
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie klienta najpóźniej w termienie 21 dni od momentu złożenia zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi całą należność jaką wpłacił.
 7. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest FV lub paragon.
II. Zmiany w zamówieniach
 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepe e-mailem pod adresem sklep@motomikeza.pl, lub telefonicznie pod numerem 507-102-555. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
III. Ceny towarów
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy są uzależnione od formy płatności i wagi przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
IV. Czas realizacji zamówienia
 1. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zazwyczaj przesyłki realizowane są w przeciągu 48H od zamówienia bądź potwierdzenia tegoż zamówienia przez klienta.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
  1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
   1. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
    przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
    przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych
   2. firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1-2 dni robocze
    Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
V. Formy płatności.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
  2. przelew bankowy na nasze konto. Przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności
  3. płatność przy odbiorze osobistym gotówką po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru zakupionego towaru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie o czym klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.
VI. Reklamacje
 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu fomrularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imie i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w sutoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Klient może skorzystać, według własnego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
  Moto Mikeza ul. Jutrzenki nr 16/146 20-538 Lublin
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub paragon z wypełnioną adnotacją o przyczynach reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka eknomiczna), Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wypełniony formularz/oświadczenie wysłać na adres Sklepu: Moto Mikeza ul. Jutrzenki 16/146, 20-538 Lublin oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tl. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze , konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
VIII. Dane osobowe
 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Motomikeza.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
IX. Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Moto Mikeza. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowne na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony motomikeza.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to: Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądani stron serwisu umoliwiającv tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony motomikeza.pl. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien , w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie motomikeza.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Nowości
  20 listopad 2018     5127252 wywołań od 11 maj 2011  
Tworzenie sklepów internetowych © INSTORE